Projektování svěřte profesionálům!

solid relux, dialux
svetelny vypocet

NÁVRH A VÝPOČET

Samotný návrh a výpočet osvětlení je proveden dle platných norem (ČSN-EN 12464-1: Světlo a osvětlení – osvětlení vnitřních pracovišť, EN1838: Nouzové osvětlení, TNI 360451: Údržba vnitřních osvětlovacích soustav) s ohledem na všechny důležité parametry uvedené v těchto normách: intenzita osvětlení, minimální index barevného podání, zabránění rušivého oslnění či požadavky na rovnoměrnost osvětlení. Sledujeme co nejlepší energetickou účinnost a kvalitu osvětlení a tím dokážeme specifikovat přesné typy svítidel a světelných zdrojů. Je zakreslena poloha, definované provozní parametry osvětlovací soustavy, čištění svítidel či výměna světelných zdrojů. Na požádání jsou specifikovány systémy řízení osvětlení, zakreslené senzory osob, zda je projektovaná regulace svítidel v závislosti na množství denního světla. Výsledkem je kompletně zpracována dokumentace, která v sobě zahrnuje všechny potřebné podklady pro bezproblémovou realizaci s požadovaným finálním efektem. Pro lepší představu o světelných poměrech v uvažovaném prostoru nabízíme 3 D vizualizaci.

ZADÁNÍ A POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA

Důležitou roli při návrhu osvětlení sehrává zejména co nejpodrobnější specifikace představ zákazníka. Pro správný výpočet osvětlení je důležité znát informace o samotném prostoru a o použitých svítidlech. V případě prostoru se jedná zejména o jeho rozměry, barvy povrchů, typ stropu, samotný typ prostoru a činnosti, jež jsou v něm prováděny, provozní teplota, přísun denního světla a podobně. Co se týče svítidel, je důležité mít představu o samotném druhu, uvažovaném místě a způsobu instalace.

Jsme jednou z předních českých společností zabývajících se komplexním řešením LED osvětlení a rozvojem komerčního výzkumu této inovativní technologie. V podnikové struktuře společnosti  B.L.C.CZ hraje klíčovou roli inovace. Je základem pro vytváření spolehlivých a účinných produktů, které jsou maximálně vhodné pro očekávání a potřeby našich klientů.

ZŮSTAŇTE NALADĚNI!

Uděláme vše pro to, abychom přinesli cenné aktualizace a spoustu skvělých novinek bez napadení vaší poštovní schránky.

TOP