3F

INOVAČNÍ 3F LED - PATENT MILOO

Osvětlování velkoprostorových průmyslových hal a komerčních prostor vyžaduje použití dlouhých světelných řad, a to s sebou nese mnoha úskalí a omezení. Inženýři MILOOELECTRONICS si dali za cíl vytvořit řešení, které eliminuje chyby konvenčního napájení a zajišťuje lepší elektrické parametry. Začátkem roku 2016 vytvořila společnost MILOO-ELECTRONICS inovační řešení: třífázové LED napájení, na které dostala patent. Hlavní výhodou tohoto řešení je rovnoměrnost zatížení síťových fází. Zapojení všech osvětlení v dlouhé světelné řadě přímo do jedné fáze může mít za následek přetížení elektrické sítě. U dosavadních řešení světelných řad bylo nutné křížení osvětlení a jejich postupné zapojování do každé z 3 fází. Třífázové napájení MILOO-ELECTRONICS tento problém celkově eliminuje. Elektrická instalace funguje optimálně, je rovnoměrně zatížená, odvod proudu je na snížené úrovni, ztráty jsou minimální a instalace osvětlení je neuvěřitelně jednoduchá. Stačí zapojit napájení do osvětlení na začátku řady. Velmi důležitou vlastností napájení, kterou MILOO-ELECTRONICS neprojektovali, je chybějící strobo efekt. Strobo efekt může být na pracovních stanovištích velmi nebezpečný a platná norma týkající se osvětlování přikazuje jeho eliminování. Tento jev vzniká ve chvíli, kdy je otáčející se část, (např. část stroje, kterou ovládá operátor), osvětlována blikajícím světlem. Tehdy nastává optický klam, že se daná část nehýbe, hýbe se pomaleji nebo dokonce v jiném směru. Tento jev může v krajním případě způsobit katastrofální nehodu. Konvenčním způsobem, jak si s tímto problémem poradit, je např. osvětlování pracovního stanoviště dvěma zdroji osvětlení napájenými minimálně ze dvou síťových fází. Světlo napájené třífázově je v takové situaci ideálním východiskem. Životnost tradičních zdrojů napájení AC/DC je cca 25 000 hodin. Třífázový zdroj napájení MILOO-ELECTRONICS neobsahuje žádné stárnoucí části (elektrolytické kondenzátory atd.), takže je jeho životnost prakticky nekonečná. Elektrická výkonnost třífázového napájecího zdroje MILOO-ELECTRONICS sahá až k 98 %, zatímco kvalitní značkový AC/DC sahá k úrovním 80-85 %. Napájecí zdroj je vybavený komunikační interfejsem DALI, jenž se stává standardem v sektoru „smart-lighting” a „smartbuilding”.  Zde popsané třífázové řešení lze najít u osvětlení MILOO-ELECTRONICS ze skupiny S-LINE 3 F. Jsou to LED řadová osvětlení určená pro spojování do dlouhých světelných řad. Díky spojení moderní LED technologie a spolehlivého zdroje napájení, se osvětlení hodí všude, kde se vyžaduje spolehlivost, úspora a efektivita. Světelné řady S-LINE 3 F nachází využití v osvětlování pracovních stanovišť a průmyslových nebo komerčních prostor. Když zapřemýšlíme nad budoucností třífázového LED řešení, zdá se, že se jedná o dokonalé řešení pouličního osvětlení, které je momentálně v hledáčku inženýrů MILOO-ELECTRONICS.

3F LED NAPÁJENÍ

PŘIPOJTE SE K NÁM

Uděláme vše, co je v našich silách, abychom udělali náš další nejlepší projekt!

TOP