MILOO

SEKVENČNÍ NAPÁJENÍ - PATENT MILOO

Trh moderního osvětlení s vestavěným LED světelným zdrojem se vyvíjí velmi dynamicky jak v Polsku, tak na celém světě. Vznik nových inovativních projektů, kde výrobci optoelektroniky poskytují lepší, efektivnější a spolehlivé LED diody. Vysoké technické parametry LED diod výrazně zvyšují hodnoty svítidel. Nicméně, nezapomeňte, že samotné LED diody nejsou schopny emitovat viditelné světlo bez vhodného napájecího zdroje (driveru). V současné době většina výrobců svítidel, k napájení LED využívá standardní měniče napětí. Z roku na rok se účinnost a spolehlivost těchto systémů zvyšuje, což významně zvyšuje kvalitu výrobků dodávaných na trh. Měniče napětí mají však také své nevýhody! Přivádějí rušení do elektrické sítě a jejich život do značné míry závisí na aplikovaných prvcích, kdy především kvalitní prvky zvedají také samotnou cenu.
Hledání nového řešení!
Společnost Miloo-Electronics navrhla a vytvořila vlastní napájecí modul jedno - a třífázového napájení pomocí sekvenční technologie. Je to moderní a patentované řešení, které vyznačuje nový trend v oblasti napájecích LED systémů. Umožňuje naprostou eliminaci podskupin s omezenou životností, jakými jsou např. elektrolytické kondenzátory. Dovoluje prodloužit životnost systému o více než 100.000 hodin! Systém sekvenčního napájení charakterizuje téměř úplná absence narušení EMI, nepatrná úroveň harmonických emisí (THD<10%), hodnota výkonu se blíží hodnotě (PF = 0.99) a velmi vysoká efektivita na úrovni vyšší než 91% pro jednofázové napájení. Ještě vyšší účinnost až 95% je dosaženo použitím speciálního, třífázového sekvenčního napájení. S inovativním řešením společnosti Miloo-Electronics, se lze setkat například u svítidel ze série Quattro, nebo z řady svítidel do supermarketů a hypermarketů. Budoucnost zdroje sekvenčního napájení LED vypadá lákavě. Specialisté Miloo-Electronics udělali první krok zaměřený na vývoj energetického systému sekvenčního napájení a věří, že toto je nová budoucnost technologie LED.

PŘIPOJTE SE K NÁM

Uděláme vše, co je v našich silách, abychom udělali náš další nejlepší projekt!

TOP