FORGOT YOUR DETAILS?

Světelně-technický projekt

Dle požadavků a zadání zákazníka vypracováváme projekt, který se skládá z několika návrhů, výpočtů a případové studie. Našim cílem je navrhnout pro zákazníka co nejlepší řešení osvětlení.

 

Zadání a požadavky zákazníka

Důležitou roli při návrhu osvětlení sehrává zejména co nejpodrobněji specifikace představ zákazníka. Pro správný výpočet osvětlení je důležité znát informace o samotném prostoru a o použitých svítidlech. V případě prostoru se jedná zejména o jeho rozměry, barvy povrchů, typ stropu, samotný typ prostoru a činnosti v něm prováděny, provozní teplota, příspěvek denního světla a podobně. Co se týče svítidel, je důležité mít představu o samotném typu, uvažovaném místě a způsobu instalace.

 

Návrh a výpočet

Samotný návrh a výpočet osvětlení je proveden dle platných norem (ČSN-EN 12464-1 : Světlo a osvětlení – osvětlení vnitřních pracovišť , EN1838 : Nouzové osvětlení , TNI 360451: Údržba vnitřních osvětlovacích soustav) s ohledem na všechny důležité parametry uvedené v těchto normách : intenzita osvětlení , minimální index barevného podání , zabránění rušivého oslnění či požadavky na rovnoměrnost osvětlení. Sledujíc co nejlepší energetickou účinnost a kvalitu osvětlení jsou specifikovány přesné typy svítidel a světelných zdrojů . Je zakreslena poloha, definované provozní parametry osvětlovací soustavy , čištění svítidel či výměna světelných zdrojů . Na požádání jsou specifikovány systémy řízení osvětlení , zakreslené senzory osob , zda projektovaná regulace svítidel v závislosti na množství denního světla . Výstupem je kompletně zpracována dokumentace, která v sobě zahrnuje všechny potřebné podklady pro bezproblémovou realizaci s požadovaným výsledným efektem . Pro lepší představu o světelných poměrech v uvažovaném prostoru nabízíme 3D vizualizaci.

Projekt se tedy skládá z těchto částí:

 • energetický audit
 • klasifikace prostředí
 • požadavek na osvětlení dle platných norem ČSN -12464-1
 • návrh svítidel a světlených zdrojů
 • rozmístění svítidel
 • výpočet osvětlení
 • výpočet nouzového osvětlení
 • rozložení intenzity osvětlení
 • vizualizace navrhovaného řešení v 3D
 • energetická bilance
 • výpočet návratnosti osvětlovací soustavy
Světelnotechnický projekt blcz.cz

Případová studie

V případové studii srovnáváme Vaše současné osvětlení s námi navrženým řešením. V grafech Vám přehledně znázorníme úsporu a návratnost investice.
Náhled případové studie (klikni).

NAHORU